Generalforsamling

Næste generalforsamling 2022

Generalforsamling den 9/6 2021

9 medlemmer og hele bestyrelsen var mødt op

 

1.       Valg af dirigent Carsten Jensen

2.       Bestyrelsen beretning. Jens Peter Skov læste beretningen op. Der var ingen spørgsmål og den blev godkendt

3.       Regnskab. Mogens Jensen læste regnskabet op, der kom ingen spørgsmål og regnskabet blev godkendt

4.       Fastlæggelse af kontingent. Ingen ændring

5.       Indkomne forslag. Ingen indkomne forslag

 

6.       valg til bestyrelsen og suppleant

6A.      på valg Mogens Jensen og Kaj Jørgensen

Der var genvalg til begge.

6B.      Valg af 2 suppleanter

 

På valg Erling Nielsen og modtog genvalg

7.       Valg af intern revisor og suppleant

7A.      På valg Bent Ottesen som modtog genvalg

 

8.       Eventuelt

bestyrelsen vil gerne takke Charlotte og Conni for at hjælpe til ved generalforsamling og takker også for god ro og orden