Om Antenne Odense Vest

Om Antennelaug Odense Vest

Antennelaug Odense Vest blev stiftet d.12 juli 1974.

 

Foreningens formål er at drive et fællesantenneanlæg, og at formidle såvel nationale som internationale radio-fjernsynsprogrammer og internet i overensstemmelse med de til enhver tid gældende bestemmelser fastsat af offentlige myndigheder for sådanne anlæg.